MUDr. Martin Kloud, plastická a estetická chirurgie -  zvětšení prsou, operace převislého břicha, operace očních víček, modelace prsou, operace nosu, operace odstálých boltců, zmenšení prsou, endoskopické operace pokleslého obočí, facelift, liposukce a další...

MUDr. Martin Kloud, plastická a estetická chirurgie -  zvětšení prsou, operace převislého břicha, operace očních víček, modelace prsou, operace nosu, operace odstálých boltců, zmenšení prsou, endoskopické operace pokleslého obočí, facelift, liposukce a další...

Gynekomastie

Gynekomastie je stav, kdy dochází u mužů k jednostrannému či oboustrannému zvětšení prsu. S tímto stavem se nejčastěji setkáváme u mladých mužů v období puberty anebo naopak u mužů vyšších ročníků. K patologickému zvětšení prsu dochází nárůstem vlastní prsní žlázy a/nebo lokalizovaným zmnožením tukové tkáně.

Kdo je vhodným kandidátem k operaci gynekomastie?

Vhodným kandidátem k operaci je každý pacient s jednostranně nebo oboustranně zbytnělou prsní žlázou či lokalizovaným nahromaděním tuku v oblasti prsů. Další podmínkou je nepřítomnost závažných celkových onemocnění, která by například znemožňovala provést výkon v celkové anestézii. Naopak nevhodnými kandidáty jsou obézní muži, u nichž je nadbytek tukové tkáně na hrudníku způsoben prostou otylostí.

Jak probíhá konzultace?

Při konzultaci se zjišťuje celkový zdravotní stav a případné kontraindikace výkonu. Po vyšetření lokálního nálezu se určí, zda je stav vhodný k operačnímu řešení a jaká technika bude při operaci použita. Pacient je seznámen s postupem operace, pooperačním průběhem, rozsahem jizev, pooperační péčí i možnými komplikacemi. Druh použité anestézie a rozsah operačního výkonu je závislý na lokálním stavu, tj. velikosti prsní žlázy, množství tukové tkáně v oblasti prsů a elasticitě kůže. Nejčastějším výkonem je subkutánní mastektomie neboli odstranění zvětšené prsní žlázy bez nutnosti korekce kůže. Operace gynekomastie je vhodná pro pacienty, u kterých není prsní žláza příliš velká a kteří mají dostatečně elastickou kůži. Operace spočívá ve vedení obloukovitého řezu na dolním okraji dvorce, ze kterého se odstraní téměř celá prsní žláza. Pod dvorcem se ponechává pouze její malý terčík, aby nedošlo k propadu dvorce pod úroveň okolní kůže. Ve většině případů není nutno zmenšovat velikost prsního dvorce. Po odstranění nadbytečné žlázy dochází ke spontánní úpravě velikosti dvorce. U pacientů s větším nahromaděním tuku v okolí prsní žlázy je možno zkombinovat subkutánní mastektomii s liposukcí. Podmínkou provedení operace gynekomastie je dostatečná kožní elasticita. U některých pacientů se dá gynekomastie vyřešit pouze liposukcí bez nutnosti zásahu na prsní žláze. V případě skutečně velkých prsů je nutné odstranit nejen vlastní prsní žlázu, zmenšit dvorec, ale i odstranit nadbytečnou kůži. Po takovém druhu operace pak zůstává větší rozsah jizev. Podle typu operace to může být jizva pouze okolo celého dvorce, dále pak okolo dvorce a jizva ve tvaru obráceného „T“ pod ním či jizva okolo dvorce a horizontální jizva několik centimetrů pod ním. Při konzultaci je rovněž vyzkoušeno elastické prádlo, jehož nošení je u větších výkonů nedílnou součástí pooperační péče. Vždy je nutné informovat lékaře o všech lécích, které pacient užívá. Zvláště se to týká léků ovlivňujících krevní srážlivost.

Nutná předoperační vyšetření

U gynekomastie může být před operací požadováno vyšetření endokrinologem. Pokud je operace gynekomastie doporučena z endokrinologické indikace, je hrazena ze zdravotního pojištění. Kromě standardního předoperačního vyšetření před zákrokem v celkové anestezii, které provádí praktický lékař zhruba sedm až deset dní před výkonem, nejsou další speciální vyšetření nutná. Před výkony v místním znecitlivění není předoperační vyšetření požadováno.

Hospitalizace

Hospitalizace je nutná u větších výkonů, které jsou prováděny v celkové anestezii. Většinou stráví pacienti v nemocnici jen jednu noc. Před každou operací gynekomastie je provedena fotodokumentace. Prevence tromboembolické nemoci aplikací injekčních preparátů a vybavením pacienta elastickými punčochami je u zákroků v celkové anestezii samozřejmostí. Délka vlastní operace se může výrazně lišit podle stupně postižení a podle toho, zda se jedná o výkon jednostranný či oboustranný. Většinou operace trvá okolo jedné hodiny.

Pooperační péče

Pooperační bolesti nebývají velké a dobře reagují na běžná analgetika. V časné pooperační době se nedoporučuje příliš velká fyzická aktivita. Sprchování je možné po dvou až třech dnech. Pokud je nutné nosit elastické prádlo, pak většinou ne déle než čtyři týdny. Významnou součástí pooperační péče je promazávání a masáže jizev.

Komplikace

Komplikace po operaci gynekomastie nejsou časté. Mezi časné pooperační komplikace patří hematom neboli nahromadění krve v ráně. Malé množství krve nevadí - spontánně se vstřebá. Větší hematomy si někdy vynutí jejich odsátí jehlou přes kůži. Z pozdějších komplikací je nutno jmenovat u větších výkonů hlavně asymetrii a případně nerovnosti. Mohou se objevit změny citlivosti prsního dvorce. Tyto změny jsou většinou dočasné a plně ustupují během několika týdnů až měsíců. V některých případech však může být změna citlivosti trvalá. Mezi pozdní komplikace se řadí vznik hypertrofických jizev (široké tuhé jizvy vystupující nad úroveň kůže).

Chcete více informací o gynekomastii? Zeptejte se nás!

 
tvorba internetových stránek