MUDr. Martin Kloud, plastická a estetická chirurgie -  zvětšení prsou, operace převislého břicha, operace očních víček, modelace prsou, operace nosu, operace odstálých boltců, zmenšení prsou, endoskopické operace pokleslého obočí, facelift, liposukce a další...

MUDr. Martin Kloud, plastická a estetická chirurgie -  zvětšení prsou, operace převislého břicha, operace očních víček, modelace prsou, operace nosu, operace odstálých boltců, zmenšení prsou, endoskopické operace pokleslého obočí, facelift, liposukce a další...

Korekce jizev

Vzhled jizvy po operaci nebo úrazu je závislý na mnoha okolnostech. Nejdůležitější z nich jsou: charakter traumatu způsobujcíího ránu a následné jizvení, způsob ošetření, případné komplikace hojení, lokalizace jizvy na těle, směr jizvy vzhledem k liniím štěpitelnosti kůže, věk pacienta v době úrazu či operace, péče o jizvu v době jejího zrání a další. Možností, kterými je možno ovlivnit vzhled jizvy, je mnoho.

Co se snažíme na jizvě vylepšit?

Na prvním místě by mělo být zdůrazněno, že žádnou jizvu není možno odstranit. Cílem lékaře a pacienta tak zůstává snaha o zajištění její maximální nenápadnosti. Ve většině případů nelze jizvu zkrátit. Někdy bývá možno ji zúžit. Léčba je rovněž zaměřena na postupy, které pomáhají dostat jizvu do úrovně kůže, v případě že nad ní vystupuje, anebo se pod ní naopak propadá. Někdy je vhodné změnit směr jizvy nebo ji posunout do míst méně nápadných. Dále se snažíme upravit jizvu tak, aby byla měkká, nebolestivá anebo aby nesvědila. V neposlední řadě je cílem ovlivnit její barvu tak, aby se co nejméně lišila od barvy okolní kůže.

Jaké jsou léčebné možnosti?

Pokud je jizva čerstvá, je vhodné ji promazávat a provádět tlakové masáže. Tuto péči lze doplnit přikládáním plátků s obsahem silikonu či aplikací biostimulačního laseru nebo biolampy. Po vyzrání jizvy (většinou trvá několik měsíců až rok) již nelze očekávat od konzervativního postupu žádný efekt. V případě, že jizva vystupuje nad úroveň kůže, je možno použít injekční aplikaci léků s obsahem kortikoidů přímo do jizvy. Další možností je použití chirurgických laserů či kryoterapie. Jizvy roztažené či propadlé mohou být dobře korigovány excizí a tkáňovým posunem či jejich vyplněním tak, aby se dosáhlo úrovně okolní zdravé kůže. U jizev funkčně omezujících či nevýhodně postavených vůči liniím štěpitelnosti kůže, může být výhodné změnit chirurgicky jejich směr a průběh. Někdy je možno operačně posunout jizvu do místa, kde je méně nápadná. U keloidních jizev, což jsou obtížně zvládnutelné jizvy, které svým rozsahem překračují rozsah původního traumatu, se někdy používá chirurgická technika s odstraněním jejich jádra. U dlouhodobě překrvených jizev je možno se pokusit o vylepšením aplikací cévních laserů, které snižují jejich prokrvení a tím pomáhají urychlit jejich vyblednutí. V případě, že není možno provést trvalou korekci jizvy, lze uvažovat i o kamufláži například tetováním.

Nutná předoperační vyšetření

Pokud je plánován výkon v místním znecitlivění, není většinou předoperační vyšetření nutné. Pokud má být ale provedena operace v celkové anestezii, je předoperační vyšetření nezbytností. Vždy je však nutné informovat lékaře o všech lécích, které pacient užívá. Zvláště se to týká léků ovlivňujících krevní srážlivost.

Pooperační péče

Pooperační péče se řídí rozsahem a charakterem provedeného výkonu a jeho lokalizací.

Komplikace

Komplikace po korekci menších jizev bývají poměrně vzácné. U větších korekcí připadá v úvahu rozestup operační rány, vznik hematomu nebo infekce, atrofické jizvení. Nejčastější komplikací je recidiva neuspokojivého jizevnatého procesu.

 

Chcete více informací o korekci jizev? Zeptejte se nás!

 
tvorba internetových stránek