MUDr. Martin Kloud, plastická a estetická chirurgie -  zvětšení prsou, operace převislého břicha, operace očních víček, modelace prsou, operace nosu, operace odstálých boltců, zmenšení prsou, endoskopické operace pokleslého obočí, facelift, liposukce a další...

MUDr. Martin Kloud, plastická a estetická chirurgie -  zvětšení prsou, operace převislého břicha, operace očních víček, modelace prsou, operace nosu, operace odstálých boltců, zmenšení prsou, endoskopické operace pokleslého obočí, facelift, liposukce a další...

Operace pokleslého obočí a vrásek čela

Existuje celá řada operačních i neoperačních postupů, které se věnují úpravám horní třetiny obličeje. Jedním z nich je například endoskopický subperiostální browlifting. Je to jedna z mála operací obočí, která umožňuje bez viditelných jizev v obličeji upravit pokles obočí a korigovat vrásky čela a kořene nosu.

Kdo je vhodným kandidátem k operaci obočí?

Vhodným kandidátem k operaci obočí neboli pro browlifting je v podstatě každý pacient s poklesem obočí a/nebo vráskami čela či kořene nosu, u kterého není kontraindikace výkonu v důsledku závažných celkových onemocnění nebo nevhodných lokálních poměrů na obličeji. Při operaci je možno provést i korekci případné asymetrie obočí. Browlifting není jen zákrok indikovaný pouze z kosmetického důvodu, ale je využíván i k obnově symetrie obličeje při některých chorobách, jako je např. obrna lícního nervu.

Jak probíhá konzultace?

Při konzultaci se zjišťuje celkový zdravotní stav a případné kontraindikace výkonu. Po vyšetření lokálního nálezu na obličeji se určí, zda je stav vhodný k operačnímu řešení a jaká technika bude při operaci použita. V současné době se užívá celá škála operačních výkonů, které se mohou významně lišit rozsahem a lokalizací pooperačních jizev, množstvím možných komplikací, nutností použití cizích materiálů, technickou náročností i dobou, po kterou je výsledek operace patrný. Mezi operace, při kterých se zvedá obočí, patří prosté excize (vyříznutí) kůže nad obočím, takže po jejím sešití dochází k posunu obočí vzhůru. Dále pak je možno uvést závěsné operace s využitím vstřebatelných i nevstřebatelných materiálů, u kterých se většinou používají přístupy z vlasaté části hlavy. V neposlední řadě je třeba uvést zákroky, při kterých se manipuluje v podstatě s celou kůží čela s možností vyřešit i jeho vrásky. Při nich se vede ve vlasaté části hlavy jeden či více řezů různého rozsahu a z nich se poté korigují měkké tkáně. Mezi nejmodernější, ale také technicky nejnáročnější metody patří použití endoskopu, který umožňuje provést výkon za kontroly zraku s přesným ošetřením všech dotčených struktur a s minimálním rozsahem jizev. Při konzultaci je dohodnuto, jak velký posun obočí bude nejvhodnější a do jaké míry je třeba změnit jeho tvar. Mezi neoperační postupy, které mohou ovlivnit spíše vzhled vrásek než výšku obočí, patří aplikace botulotoxinu či různých druhů výplňových materiálů. Vždy je nutné informovat lékaře o všech lécích, které pacient užívá. Zvláště se to týká léků ovlivňujících krevní srážlivost.

Nutná předoperační vyšetření

V případě, že Vám bude navržen výkon v celkové anestezii či analgosedaci, budete muset absolvovat standardní předoperační vyšetření, které provádí praktický lékař zhruba sedm až deset dní před výkonem. Před operacemi v místním znecitlivění není předoperační vyšetření nutné.

Hospitalizace

Hospitalizace je nutná většinou jen u výkonů v analgosedaci či celkové anestezii a ve většině případů nepřesahuje jednu hospitalizační noc. Před operací je provedena fotodokumentace a rozkreslení operačního plánu na tělo pacienta. Prevence tromboembolické nemoci aplikací injekčních preparátů a vybavením pacienta elastickými punčochami je u výkonů v celkové anestezii a analgosedaci samozřejmostí. Délka operace je závislá na použité technice. Po zákroku v celkové anestezii stráví pacient několik hodin na dospávacím pokoji a po stabilizaci stavu je převezen na standardní oddělení, odkud bývá první pooperační den propuštěn.

Pooperační péče

U všech typů operací obočí nebývají pooperační bolesti veliké a dobře reagují na běžná analgetika. V časné pooperační době se nedoporučuje příliš velká fyzická aktivita. Omývání obličeje a mytí vlasů je možné po dvou až třech dnech. V případě, že zákrok zanechává jizvy v obličeji, je významnou součástí pooperačního režimu i péče o ně. Po odstranění stehů se provádí promazávání a masáže jizev, případně se přikládají silikonové plátky pro jejich rychlejší vyzrávání.

Komplikace

Komplikace nejsou časté. Mezi časné pooperační komplikace patří hematom neboli nahromadění krve v ráně. Ten se může postupně přesouvat z čela na oční víčka a tváře. Může se vyskytnout zánět v ráně. Z dalších komplikací je nutno jmenovat možnost poškození senzitivních nervů čela nebo poškození lícního nervu. Může dojít k selhání závěsu a opětovnému poklesu obočí a to jednostranně i oboustranně. Mezi pozdní komplikace se řadí vznik hypertrofických jizev (široké tuhé jizvy vystupující nad úroveň kůže).

Chcete více informací o operaci obočí? Zeptejte se nás!

 
tvorba internetových stránek