MUDr. Martin Kloud, plastická a estetická chirurgie -  zvětšení prsou, operace převislého břicha, operace očních víček, modelace prsou, operace nosu, operace odstálých boltců, zmenšení prsou, endoskopické operace pokleslého obočí, facelift, liposukce a další...

MUDr. Martin Kloud, plastická a estetická chirurgie -  zvětšení prsou, operace převislého břicha, operace očních víček, modelace prsou, operace nosu, operace odstálých boltců, zmenšení prsou, endoskopické operace pokleslého obočí, facelift, liposukce a další...

Facelift

Facelift je komplexní operace, která dokáže výrazným způsobem zlepšit vzhled dolních dvou třetin obličeje a krku. Výkon je zaměřen na resekci nadbytečné kůže a korekci pokleslého mimického svalstva. Často se provádí i zásah na tukové tkáni.

Kdo je vhodným kandidátem na facelift?

Ne každý, kdo se domnívá, že facelift nutně potřebuje, je vhodným kandidátem k této operaci. Někdy je místo klasického facelift s resekcí naopak vhodné provést výkon, při kterém je obličeji objem dodáván. To se může týkat nejen měkkých tkání, ale i kostí. Face-lift není jen zákrok indikovaný pouze z kosmetického důvodu, ale je využíván i k obnově symetrie obličeje při některých chorobách, jako je např. obrna lícního nervu.

Jak probíhá konzultace?

Při konzultaci se zjišťuje celkový zdravotní stav a případné kontraindikace výkonu. Jsou pečlivě rozebrány pacientovi představy o výsledku operace a posouzen stav všech tkání obličeje a krku. Neposuzuje se jen stav kůže, podkoží, mimického svalstva a tukových polštářů ale i kostí zvláště pak lícních a brady Po vyšetření lokálního nálezu na obličeji se určí, zda je stav vhodný k operačnímu řešení a jaká technika bude při operaci použita. Pacient je seznámen s rozsahem poooperačních jizev a možnými komplikacemi. V současné době se užívá celá škála operačních výkonů, které se mohou významně lišit rozsahem a lokalizací pooperačních jizev, množstvím možných komplikací, nutností použití cizích materiálů a technickou náročností. Nejčastěji se facelift provádí z řezu, který se vede z vlasů před boltec, pod lalůčkem za ucho a do vlasů. Při operaci je nadzvednuta kůže s podkožím obličeje a krku, následně se ošetřuje vrstva vaziva a mimického svalstva. Po odstranění kožního nadbytku je provedeno sešití rány a jsou vloženy drény. U faceliftu je velmi výhodné použití tkáňového lepidla, které výrazně snižuje pravděpodobnost pooperačních komplikací, jako je krvácení nebo tvorba seromu. Užitím tkáňového lepidla při operaci rovněž dochází k menšímu tahu na sešitou kůži a tím lepšímu vzhledu jizev. Facelift může být kombinován s jinými zákroky na obličeji a krku, jako je např. operace horních a dolních víček, platysmaplastika, liposukce, aplikace fillerů či botulotoxinu a další. Vždy je nutné informovat lékaře o všech lécích, které pacient užívá. Zvláště se to týká léků ovlivňujících krevní srážlivost.

Nutná předoperační vyšetření

Face-lift se většinou provádí v kombinaci analgosedace a místního znecitlivění. Před operací je tedy nutno absolvovat standardní předoperační vyšetření, které provádí praktický lékař zhruba sedm až deset dní před výkonem.

Hospitalizace

Před face-liftem je provedena fotodokumentace a rozkreslení operačního plánu na tělo pacienta. Prevence tromboembolické nemoci aplikací injekčních preparátů a vybavením pacienta elastickými punčochami je u výkonů v celkové anestezii a analgosedaci samozřejmostí. Délka face-liftu je závislá na použité technice a většinou trvá dvě až tři hodiny. Po zákroku stráví pacient několik hodin na dospávacím pokoji a po stabilizaci stavu je převezen na standardní oddělení. Hospitalizace většinou nepřesahuje dva pooperační dny. Při odchodu do domácího ošetřování je pacient vybaven elastickým návlekem na obličej a krk.

Pooperační péče

U face-liftu nebývají pooperační bolesti veliké a dobře reagují na běžná analgetika. V časné pooperační době se nedoporučuje příliš velká fyzická aktivita. Omývání obličeje a mytí vlasů je možné po dvou až třech dnech. Zhruba dva týdny se nocí elastický návlek, který stabilizuje měkké tkáně a omezuje rozsah pooperačního otoku. Významnou součástí pooperačního režimu i péče o jizvy. Po odstranění stehů se provádí jejich promazávání a masáže, případně se přikládají silikonové plátky pro jejich rychlejší vyzrávání. Pooperační otoky a hematomy se většinou během dvou až tří týdnů kompletně vstřebají. Téměř pravidelně se po operaci setkáváme se sníženou kožní senzitivitou v okolí jizev. Návrat citlivosti k normálu lze očekávat během několika týdnů až měsíců.

Komplikace

Komplikace nejsou časté. Mezi časné pooperační komplikace patří hematom neboli nahromadění krve v ráně. Může se vyskytnout zánět v ráně. Z dalších komplikací je nutno jmenovat možnost poškození senzitivních nervů nebo poškození lícního nervu s následným omezením aktivity příslušných mimických svalů. Může dojít k odumření části kůže. Tato komplikace se nápadně častěji vyskytuje u kuřáků. Mezi pozdní komplikace se řadí vznik hypertrofických jizev (široké tuhé jizvy vystupující nad úroveň kůže).

Chcete více informací o faceliftu? Zeptejte se nás!

 
tvorba internetových stránek