MUDr. Martin Kloud, plastická a estetická chirurgie -  zvětšení prsou, operace převislého břicha, operace očních víček, modelace prsou, operace nosu, operace odstálých boltců, zmenšení prsou, endoskopické operace pokleslého obočí, facelift, liposukce a další...

MUDr. Martin Kloud, plastická a estetická chirurgie -  zvětšení prsou, operace převislého břicha, operace očních víček, modelace prsou, operace nosu, operace odstálých boltců, zmenšení prsou, endoskopické operace pokleslého obočí, facelift, liposukce a další...

Zvětšení prsou

Augmentace neboli zvětšení prsů silikonovými implantáty je operace určená ženám, které si přejí mít větší poprsí. Pečlivým výběrem vhodného implantátu, správnou volbou operačního přístupu a s použitím optimální operační techniky lze dosáhnout dlouhodobých a plně uspokojivých výsledků s minimem možných komplikací.

Kdo je vhodnou kandidátkou ke zvětšení prsů?

Vhodnou kandidátkou k zvětšení prsů je každá žena, která má stabilizovanou velikost prsů a u které není prokázána choroba prsní tkáně. Z toho vyplývá, že není vhodné provádět výkon u mladých žen s rostoucími prsy či u žen, které kojí, či ukončily kojení v nedávné době. Pokud žena plánuje v nejbližších dvou letech otěhotnět, je rovněž rozumné operaci odložit. Dalšími nevhodnými kandidátkami jsou ženy s výrazným poklesem prsů. Výsledky prosté augmentace prsů nebývají v takovýchto případech esteticky přijatelné anebo jsou uspokojivé pouze krátkodobě. U těchto žen je třeba sáhnout po kombinovaných technikách zvětšení prsů se současnou nebo dvoudobou modelací prsů. Mezi nevhodné kandidátky patří paradoxně i velmi štíhlé ženy s minimem vlastní prsní žlázy, u kterých by byl implantát kryt jen malou vrstvou měkkých tkání, což by mělo za následek výrazné rýsování se implantátu pod kůží se všemi negativními estetickými důsledky. Operace by rovněž neměla být provedena u žen s probíhajícím onemocněním prsní žlázy nebo s vysokým rizikem jeho vzniku.

Jak probíhá konzultace?

Při konzultaci se zjišťuje celkový zdravotní stav a případné kontraindikace výkonu. Podrobně jsou diskutovány představy ženy o velikosti a tvaru prsů po operaci. Po pečlivém vyšetření následuje přesné vyměření s výběrem ideálního tvaru a velikosti implantátu. Určí se, jaký implantát bude použit (anatomický či kulatý), kam bude implantát vložen (pod sval či pod žlázu) a dohodne se, ze kterého přístupu bude implantát vložen (podprsní rýha, řez okolo dvorce). Žena je vždy podrobně informována o výhodách a nevýhodách jednotlivých operačních postupů a o možných komplikacích, které mohou s augmentací prsů souviset. Vždy je nutné informovat lékaře o všech lécích, které žena užívá. Zvláště se to týká léků ovlivňujících krevní srážlivost.

Nutná předoperační vyšetření

Kromě standardního předoperačního vyšetření, které provádí praktický lékař zhruba  deset dní před výkonem je nutno rovněž podstoupit vyšetření mammologické, které spočívá v odebrání anamnézy, kde se zjišťuje případná rizikovost stran onemocnění prsní žlázy. Dále pak ve fyzikálním vyšetření pohledem a pohmatem, ultrazvukovém vyšetření prsů a v indikovaných případech i vyšetření na mammografu.

Hospitalizace

Zvětšení prsů neboli augmentace prsů se provádí v celkové anestézii při hospitalizaci, jejíž délka většinou nepřekračuje dva pooperační dny. Před operací prsů je provedena fotodokumentace a rozkreslení operačního plánu na tělo pacientky. Prevence tromboembolické nemoci aplikací injekčních preparátů a vybavením pacientky elastickými punčochami je samozřejmostí. Vlastní operace trvá okolo jedné hodiny. Po zákroku stráví žena několik hodin na dospávacím pokoji a po stabilizaci stavu je převezena na standardní oddělení. První pooperační den jsou odstraňovány drény, pokud byly při operaci zavedeny, a pacientka dostává elastickou podprsenku nebo pás. V případě nekomplikovaného průběhu a subjektivně dobrého stavu může být propuštěna do domácího ošetřování.

Pooperační péče

Pooperační bolesti nebývají veliké a dobře reagují na běžná analgetika. Obecně platí, že čím je větší implantát, tím bývá i intenzivnější bolest. Dále pak bývá bolestivější implantace pod sval než pod žlázu. Intenzita po operaci rychle ustupuje a po třech až pěti dnech se pak spíše jedná o tlak než o bolest. V časné pooperační době se nedoporučuje příliš velká fyzická aktivita zatěžující horní končetiny. Není vhodné často zvedat paže nad úroveň ramen. Z tohoto důvodu je lepší se vybavit už k hospitalizaci oblečením, které se nepřetahuje přes hlavu. Sprchování je možné po dvou až třech dnech. Elastická podprsenka se nosí na čtyři až šest týdnů. Ústup otoků a formování prsů po operaci trvá několik týdnů až měsíců. Po třech měsících bývá stav již ve většině případů plně stabilizovaný a poté již nejsou třeba žádná omezení. Významnou součástí pooperačního režimu je péče o jizvy. Provádí se promazávání a masáže jizev, případně se přikládají silikonové plátky pro jejich rychlejší vyzrávání. Žena po augmentaci prsů by měla pravidelně docházet na kontroly ke svému operatérovi a to i v případě plné spokojenosti s výsledkem operace a zcela nekomplikovaného průběhu.

Komplikace

Komplikace u augmentační mammaplastiky jsou relativně vzácné. Pohybují se v jednotkách procent. Mezi časné pooperační komplikace patří hematom neboli nahromadění krve v lůžku implantátu. Malé množství krve nevadí - rychle a spontánně se vstřebá a není třeba operativně zasahovat. U větších hematomů je nutné ránu zrevidovat, krev odstranit a případně ošetřit zdroj krvácení. Z pozdějších komplikací je nutno jmenovat serom - nahromadění tělního moku v lůžku implantátu. Podobně jako u hematomu se malé množství rychle vstřebá. Při větším seromu, kdy nelze očekávat spontánní resorbci v krátké době, je vzhledem k riziku dislokace implantátu, případně rotaci implantátu (anatomického), vhodné serom odstranit buď odsátím nebo operačně. Dlouhodobá přítomnost seromu rovněž snižuje pravděpodobnost správného vhojení implantátu do svého lůžka a naopak se zvyšuje riziko vzniku kapsulární kontraktury. Kapsulární kontraktura je vystupňované jizvení okolo implantátu. Může způsobit zatvrdnutí a bolestivost prsu. V extrémních případech až výraznou deformaci implantátu či celého prsu. Náprava bývá možná většinou jen chirurgickou cestou. Mezi další případné komplikace mohou patřit změny citlivosti prsu po operaci. V drtivé většině případů jsou tyto změny dočasné a plně ustupují během několika týdnů až měsíců. Poměrně vzácně se setkáváme s dislokací implantátu, kdy může dojít k poklesu nebo naopak k vysunutí implantátu vzhůru. Korekce je možná většinou jen operačně. Raritní komplikací je prasknutí neboli ruptura implantátu. To se může projevit i po letech od operace například otokem, bolestivostí a zarudnutím prsu. Ruptura je častější u pacientek s kapsulární kontrakturou. Náprava je možná jen výměnou implantátu. V dnešní době poskytuje většina výrobců implantátů různé druhy záruk a tak v případě prasknutí poskytují implantát k výměně zdarma. Komplikací hojení může být i vznik hypertrofických jizev (širší tuhé jizvy vystupující nad úroveň kůže).

Chcete více informací o zvětšení prsů? Zeptejte se nás!

 
tvorba internetových stránek