MUDr. Martin Kloud, plastická a estetická chirurgie -  zvětšení prsou, operace převislého břicha, operace očních víček, modelace prsou, operace nosu, operace odstálých boltců, zmenšení prsou, endoskopické operace pokleslého obočí, facelift, liposukce a další...

MUDr. Martin Kloud, plastická a estetická chirurgie -  zvětšení prsou, operace převislého břicha, operace očních víček, modelace prsou, operace nosu, operace odstálých boltců, zmenšení prsou, endoskopické operace pokleslého obočí, facelift, liposukce a další...

Liposukce

Liposukce je  při správné indikaci a provedení relativně málo zatěžující výkon, který dokáže někdy až dramaticky vylepšit konturu těla. Principem liposukce je odsátí podkožního tuku tenkou kanylou, která se do ošetřované oblasti zavádí z jednoho nebo více velmi krátkých kožních řezů.

Kdo je vhodným kandidátem na liposukci?

Vhodným kandidátem k liposukci je každý pacient s lokalizovaným nadbytkem tuku, který má dostatečně elastickou kůži, jež je schopna se po liposukci přizpůsobit novému tvaru podkoží. Další podmínkou je nepřítomnost závažných celkových onemocnění nebo nevhodných lokálních poměrů, jako jsou například rozsáhlé jizvy nebo kožní onemocnění v operované oblasti. Liposukce by neměla být prováděna u obézních pacientů. Rozsáhlé liposukce u otylých lidí nepřináší žádaný estetický efekt, ale hlavně výrazným způsobem zvyšují pravděpodobnost někdy i velmi vážných komplikací.

Jak probíhá konzultace?

Při konzultaci se zjišťuje celkový zdravotní stav a případné kontraindikace výkonu. Po vyšetření lokálního nálezu se určí, zda je stav vhodný k operačnímu řešení a jaká technika liposukce bude při operaci použita. Pacient je seznámen s postupem operace, pooperačním průběhem, péčí i možnými komplikacemi. Mezi nejvíce používané techniky patří: klasická liposukce, vibrační liposukce, liposukce ultrazvuková, laserová či tzv. water assisted liposukce. Výkon je většinou prováděn ambulantně v místním znecitlivění. Celková anestézie je vhodná u rozsáhlejších výkonů, kde bylo množství použitého lokálního anestetika již rizikové, dále pak u operací, kde se liposukce kombinuje s jinými výkony (např. abdominoplastika či zmenšovací operace prsů) nebo u pacientů, kteří si prostě výkon v místním znecitlivění nepřejí. Jako tumescence se označuje postup, při kterém se operační pole „přeplňuje“ tumescentním roztokem. Tato směs látek jednak rozvolňuje tukové buňky, takže je možno použít kanyly s měnším průměrem, a tím tak minimalizovat pooperační nerovnosti, a jednak snižuje krvácivost a tím pádem i rozsah pooperačních hematomů a bolestivost. Do tumescentního roztoku je možno přidat i lokální anestetikum. Při konzultaci je rovněž vyzkoušeno elastické prádlo, jehož nošení je nedílnou součástí pooperační péče. Vždy je nutné informovat lékaře o všech lécích, které pacient užívá. Zvláště se to týká léků ovlivňujících krevní srážlivost.

Nutná předoperační vyšetření

Kromě standardního předoperačního vyšetření, které provádí praktický lékař zhruba sedm až deset dní před výkonem, nejsou další speciální vyšetření nutná. Před výkony v místním znecitlivění není předoperační vyšetření požadováno.

Hospitalizace

Hospitalizace může být vhodná u rizikových pacientů a u pacientů, u nichž je liposukce prováděna v celkové anestézii. Většinou stráví pacienti v nemocnici jen jednu noc. Před každou liposukcí je provedena fotodokumentace a rozkreslení operačního plánu na tělo pacienta. Prevence tromboembolické nemoci aplikací injekčních preparátů a vybavením pacienta elastickými punčochami je u zákroků v celkové anestezii samozřejmostí. Délka vlastní operace se může výrazně lišit podle jejího rozsahu. Většinou to bývá od jedné do dvou hodin.

Pooperační péče

Pooperační bolesti bývají minimální a dobře reagují na běžná analgetika. V časné pooperační době se nedoporučuje příliš velká fyzická aktivita. Sprchování je možné prakticky okamžitě. Elastické prádlo se nosí podle rozsahu výkonu dva až šest týdnů. Po této době bývá stav plně stabilizovaný a většinou již nejsou třeba žádná omezení.

Komplikace

Komplikace po liposukci nejsou časté. Mezi časné pooperační komplikace patří hematom neboli nahromadění krve v ráně. Malé množství krve nevadí - spontánně se vstřebá. Větší hematomy si někdy vynutí jejich odsátí jehlou přes kůži. Z pozdějších komplikací je nutno jmenovat hlavně asymetrie a nerovnosti, které se mohou objevit zvláště i pacientů s nižší elasticitou kůže. Občas se mohou objevit změny citlivosti v operované oblasti. Tyto změny jsou dočasné a plně ustupují během několika týdnů až měsíců.

Chcete více informací o liposukci? Zeptejte se nás!

 
tvorba internetových stránek