MUDr. Martin Kloud, plastická a estetická chirurgie -  zvětšení prsou, operace převislého břicha, operace očních víček, modelace prsou, operace nosu, operace odstálých boltců, zmenšení prsou, endoskopické operace pokleslého obočí, facelift, liposukce a další...

MUDr. Martin Kloud, plastická a estetická chirurgie -  zvětšení prsou, operace převislého břicha, operace očních víček, modelace prsou, operace nosu, operace odstálých boltců, zmenšení prsou, endoskopické operace pokleslého obočí, facelift, liposukce a další...

Operace povislé kůže stehen

Korekce valů je výkon určený pacientům s různým stupněm poklesu kůže a podkoží stehen. Nejvíce se s touto diagnózou setkáváme u starších pacientů s vystupňovanou atrofií měkkých tkání anebo u lidí, kteří výrazněji redukovali svou hmotnost. Součástí výkonu, při kterém se odstraňuje nadbytečná kůže s podkožím, může být i liposukce.

Kdo je vhodným kandidátem na operaci povislé kůže stehen?

Vhodným kandidátem k operaci povislé kůže stehen je každý pacient s převisem kůže a podkoží v oblasti stehen, který netrpí výraznou nadváhou a u kterého není kontraindikace výkonu v důsledku závažných celkových onemocnění nebo nevhodných lokálních poměrů na horních končetinách, jako jsou například rozsáhlé jizvy po předchozích operacích či úrazech.

Jak probíhá konzultace?

Při konzultaci se zjišťuje celkový zdravotní stav a případné kontraindikace výkonu. Po vyšetření lokálního nálezu na stehnech se určí, zda je stav vhodný k operačnímu řešení a jaká technika bude při operaci použita. Pacient je seznámen s postupem operace, výsledným rozsahem jizev a možnými komplikacemi. Nejčastěji prováděné techniky povislé kůže stehen zanechávají jizvy buď pouze v tříslech (při menším rozsahu výkonu) nebo na vnitřní straně stehna od třísla směrem ke kolenu. Při konzultaci je rovněž vyzkoušeno elastické prádlo, jehož nošení je u rozsáhlejších výkonů nedílnou součástí pooperační péče. Vždy je nutné, aby pacient informoval lékaře o všech lécích, které užívá. Zvláště se to týká léků ovlivňujících krevní srážlivost.

Nutná předoperační vyšetření

Vzhledem k tomu, že se operace provádí v celkové anestezii, je nutné absolvovat předoperačního vyšetření, které provádí praktický lékař zhruba sedm až deset dní před výkonem.

Hospitalizace

Před operací je provedena fotodokumentace a rozkreslení operačního plánu na tělo pacienta. Prevence tromboembolické nemoci aplikací injekčních preparátů a vybavením pacienta elastickými punčochami je samozřejmostí. Vlastní operace trvá okolo dvou hodin. Po zákroku stráví pacient několik hodin na dospávacím pokoji a po stabilizaci stavu je převezen na standardní oddělení. Elastické prádlo se nosí již od prvního pooperačního dne. V případě nekomplikovaného průběhu a subjektivně dobrého stavu může být pacient propuštěn do domácího ošetřování většinou již druhý nebo třetí pooperační den..

Pooperační péče

Pooperační bolesti nebývají veliké a dobře reagují na běžná analgetika. V časné pooperační době se doporučuje klidový režim. Sprchování je možné po třech až pěti dnech. Elastické prádlo se nosí zhruba šest týdnů. Po této době bývá stav již ve většině případů plně stabilizovaný. Významnou součástí pooperačního režimu je péče o jizvy. Po odstranění stehů se provádí promazávání a masáže jizev, případně se přikládají silikonové plátky pro jejich rychlejší vyzrávání.

Komplikace

Komplikace u operace povislé kůže stehen nebývají vzácné. Mezi časné pooperační komplikace patří hematom neboli nahromadění krve v ráně. Z pozdějších komplikací je nutno jmenovat prodloužené hojení rány, které se může projevit rozestupem rány, či okrajovou ztrátou kůže. Mezi relativně časté pooperační stavy patří změny citlivosti v okolí jizvy. V drtivé většině případů jsou tyto změny dočasné a plně ustupují během několika týdnů až měsíců. V některých případech však může být změna citlivosti trvalá. Mezi pozdní komplikace se řadí vznik hypertrofických jizev (široké tuhé jizvy vystupující nad úroveň kůže).

Chcete více informací o operaci povislé kůže stehen? Zeptejte se nás!

 
tvorba internetových stránek