MUDr. Martin Kloud, plastická a estetická chirurgie -  zvětšení prsou, operace převislého břicha, operace očních víček, modelace prsou, operace nosu, operace odstálých boltců, zmenšení prsou, endoskopické operace pokleslého obočí, facelift, liposukce a další...

MUDr. Martin Kloud, plastická a estetická chirurgie -  zvětšení prsou, operace převislého břicha, operace očních víček, modelace prsou, operace nosu, operace odstálých boltců, zmenšení prsou, endoskopické operace pokleslého obočí, facelift, liposukce a další...

Modelace prsou

Modelační mammaplastika neboli modelace prsů je operace určená ženám, které si přejí vylepšit tvar svého poprsí a zároveň jsou spokojeny s jeho velikostí. Součástí výkonu je kromě odstranění nadbytečné kůže a modelace prsní žlázy rovněž korekce někdy neadekvátně velkých dvorců.

Kdo je vhodnou kandidátkou k modelaci prsů?

Vhodnou kandidátkou k modelaci prsů je každá žena s pokleslými prsy, která netrpí výraznou nadváhou a u které není prokázána závažná choroba prsní tkáně. Modelaci prsů není vhodné provádět u žen, které kojí, či ukončily kojení v nedávné době. Pokud žena plánuje v nejbližších dvou letech otěhotnět, je rovněž rozumné operaci odložit. Kontraindikací k výkonu mohou být závažná přidružená onemocnění.

Jak probíhá konzultace?

Při konzultaci se zjišťuje celkový zdravotní stav a případné kontraindikace výkonu. Určí se, jaká technika operace bude při operaci použita a jaký bude výsledný rozsah jizev. Nejčastější používané techniky jsou: vertikální modelační mammaplastika s výslednými jizvami okolo dvorce a kolmo do podprsní rýhy (tvar lízátka), klasická modelační mammaplastika s jizvami okolo dvorce, kolmo do podprsní rýhy a v podprsní rýze (tvar kotvy) a periareolární modelační mammaplastika s jizvami pouze okolo dvorce. Nejvíce používané jsou první dva jmenované typy operací. Při zákroku je možno provést i korekci případné asymetrie prsů. Vždy je nutné informovat lékaře o všech lécích, které žena užívá. Zvláště se to týká léků ovlivňujících krevní srážlivost.

Nutná předoperační vyšetření

Kromě standardního předoperačního vyšetření, které provádí praktický lékař zhruba sedm až deset dní před výkonem je nutno rovněž podstoupit vyšetření mammologické, které spočívá v odebrání anamnézy, kde se zjišťuje případná rizikovost stran onemocnění prsní žlázy. Dále pak ve fyzikálním vyšetření pohledem a pohmatem, ultrazvukovém vyšetření prsů a v indikovaných případech i vyšetření na mammografu.

Hospitalizace

Modelace prsů se provádí v celkové anestézii při hospitalizaci, jejíž délka většinou nepřekačuje dva pooperační dny. Před operací prsů je provedena fotodokumentace a rozkreslení operačního plánu na tělo pacientky. Prevence tromboembolické nemoci aplikací injekčních preparátů a vybavením pacientky elastickými punčochami je samozřejmostí. Vlastní operace trvá okolo jedné a půl hodiny. Po zákroku stráví žena několik hodin na dospávacím pokoji a po stabilizaci stavu je převezena na standardní oddělení. První pooperační den dostane pacientka elastickou podprsenku. Drény (pokud jsou zavedeny) se odstraňují většinou první pooperační den. V případě nekomplikovaného průběhu a subjektivně dobrého stavu může být žena v té době propuštěna do domácího ošetřování.

Pooperační péče

Pooperační bolesti nebývají veliké a dobře reagují na běžná analgetika. V časné pooperační době se nedoporučuje příliš velká fyzická aktivita. Sprchování je možné po třech až pěti dnech. Elastická podprsenka se nosí čtyři až šest týdnů. Ústup otoků a formování prsů po operaci trvá několik týdnů až měsíců, zvláště v případě použití vertikální mammaplastiky. Po šesti týdnech bývá stav již ve většině případů natolik stabilizovaný, že již nejsou třeba žádná omezení. Významnou součástí pooperačního režimu je péče o jizvy. Po odstranění stehů se provádí promazávání a masáže jizev, případně se přikládají silikonové plátky pro jejich rychlejší vyzrávání. Žena po modelaci prsů by měla pravidelně docházet na kontroly ke svému operatérovi a to i v případě plné spokojenosti s výsledkem operace a zcela nekomplikovaného průběhu.

Komplikace

Komplikace u modelační mammaplastiky nejsou časté. Mezi časné pooperační komplikace patří hematom neboli nahromadění krve v ráně. Malé množství krve nevadí. U větších hematomů je nutné ránu zrevidovat, krev odstranit a případně ošetřit zdroj krvácení. Z pozdějších komplikací je nutno jmenovat prodloužené hojení ran, které se může projevit rozestupem rány, okrajovou ztrátou kůže zvláště pod prsem u klasické techniky. Vystupňovanou a rovněž vzácnou komplikací při hojení je vznik tukových nekroz - tuhých, někdy bolestivých uzlů v prsu způsobených nedokrevností tukové tkáně. Nejobávanější avšak raritní komplikací u modelace je odumření dvorce s nutností jeho následné rekonstrukce. Mezi další možné komplikace patří změny citlivosti prsu a zvláště pak dvorce po operaci. V drtivé většině případů jsou tyto změny dočasné a plně ustupují během několika týdnů až měsíců. V některých případech však může být změna citlivosti trvalá. Mezi pozdní komplikace patří i různé stupně asymetrie po výkonu a případný vznik hypertrofických jizev (široké tuhé jizvy vystupující nad úroveň kůže).

Chcete více informací o modelaci prsů? Zeptejte se nás!

 
tvorba internetových stránek