MUDr. Martin Kloud, plastická a estetická chirurgie -  zvětšení prsou, operace převislého břicha, operace očních víček, modelace prsou, operace nosu, operace odstálých boltců, zmenšení prsou, endoskopické operace pokleslého obočí, facelift, liposukce a další...

MUDr. Martin Kloud, plastická a estetická chirurgie -  zvětšení prsou, operace převislého břicha, operace očních víček, modelace prsou, operace nosu, operace odstálých boltců, zmenšení prsou, endoskopické operace pokleslého obočí, facelift, liposukce a další...

Operace odstálých boltců

Cílem operace odstálých boltců, které se odborně říká otoplastika, je upravit tvar a postavení ušních boltců tak, aby bylo dosaženo maximální symetrie a estetické harmonie v oblasti hlavy a krku při zachování plné přirozenosti tvaru boltce a jeho funkce.

Kdo je vhodným kandidátem k operaci odstálých boltců?

Vhodným kandidátem k otoplastice je většina pacientů, kteří žádají úpravu ušních boltců ve smyslu jejich přitažení k hlavě, nebo si přejí v případě asymetrie korigovat jednostranně odstávající ucho. Při otoplastice je možno rovněž vyřešit prominující lalůčky. Občas požadované zmenšení uší nebývá v naprosté většině případů vůbec nutné. Nejčastější problém esteticky rušivých boltců nespočívá ve velikosti, nýbrž v jejich špatném postavení vůči hlavě a/nebo v jejich tvaru.

Jak probíhá konzultace?

Při konzultaci se zjišťuje celkový zdravotní stav a případné kontraindikace výkonu. Po vyšetření lokálního nálezu se určí, zda je stav vhodný k operačnímu řešení a jaká technika bude při operaci použita. Výkon se provádí ambulantně v místním znecitlivění a v případě operace obou uší trvá okolo jedné hodiny. V případě plochého boltce (nejčastěji bývá postižena horní třetina) se z řezu v záušní rýze modeluje chrupavka frézou a stehy tak, aby se docílilo přirozeného tvaru. V případě hluboké mušle je nutno celý boltec přitáhnout stehem k hlavě. Uvedené techniky je nutno velmi časti kombinovat. Při konzultaci je vždy nutné informovat lékaře o všech lécích, které pacient užívá. Zvláště se to týká léků ovlivňujících krevní srážlivost.

Předoperační vyšetření

Předoperační vyšetření je vyžadováno u dětí do deseti let věku, protože u nich se provádí operace v celkové anestezii. U starších je otoplastika prováděna  v místním znecitlivění, takže předoperační vyšetření není nutné.

Pooperační péče

Po operaci bývá někdy u dospělých nutné užití analgetik po dobu jednoho až dvou dvů. Děti, které mají chrupavku výrazně měkčí a mají většinou bolesti jen minimální. V časné pooperační době se nedoporučuje klidový režim. Operované ucho je na dobu deseti až dvanácti dnů kryté obvazem. Po tuto dobu si není možno si mýt hlavu. Po odstranění stehů je vhodné na další tři až čtyři týdny nosit na noc elastickou čelenku, která brání náhodnému poranění uší při spánku.

Komplikace

Komplikace bývají u otoplastiky vzácné. Mezi časné pooperační komplikace patří hematom neboli nahromadění krve v ráně. Dále se může objevit infekce v ráně, případně může dojít k jejímu roztržení. Z pozdních komplikací to mohou být změny citlivosti, selhání modelačních stehů s opětovným odtažením ucha od hlavy, vznik tužších a vystouplých jizev za uchem anebo vznik ostrých hran na chrupavce boltce.

Chcete více informací o operaci odstálých boltců? Zeptejte se nás!

 
tvorba internetových stránek