MUDr. Martin Kloud, plastická a estetická chirurgie -  zvětšení prsou, operace převislého břicha, operace očních víček, modelace prsou, operace nosu, operace odstálých boltců, zmenšení prsou, endoskopické operace pokleslého obočí, facelift, liposukce a další...

MUDr. Martin Kloud, plastická a estetická chirurgie -  zvětšení prsou, operace převislého břicha, operace očních víček, modelace prsou, operace nosu, operace odstálých boltců, zmenšení prsou, endoskopické operace pokleslého obočí, facelift, liposukce a další...

Operace odstálých boltců u dětí do deseti let věku

Cílem operace odstálých boltců neboli otoplastiky je upravit tvar a postavení ušních boltců tak, aby bylo dosaženo maximální symetrie a estetické harmonie v oblasti hlavy a krku při zachování plné přirozenosti tvaru boltce  a jeho funkce.

Kdo je vhodným kandidátem k operaci?

Vhodnými kandidáty k otoplastice jsou děti s jedním nebo oběma odstálými boltci ideálně ve věku šesti let před nástupem do školy. U menších dětí je sice rovněž možno technicky operaci provést, ale děti mladší šesti let většinou význam operace ještě plně nechápou a rovněž v pooperačním období často málo spolupracují. Děti okolo devíti let věku jsou již často schopné absolvovat operaci i v místním znecitlivění. Operace odstálých boltců  je hrazena ze zdravotního pojištění dětem do deseti let věku.

Jak probíhá konzultace?

 Při konzultaci se zjišťuje celkový zdravotní stav a případné kontraindikace výkonu. Po vyšetření lokálního nálezu  se určí, zda je stav vhodný k operačnímu řešení a jaká technika bude při operaci použita. Výkon se provádí ambulantně v celkové anestézii, u starších dětí i v místním znecitlivění. Pokud se provádí zákrok na obou uších trvá okolo jedné hodiny. V případě plochého boltce (nejčastěji bývá postižena horní třetina) se z řezu v záušní rýze  modeluje chrupavka frézou a následně stehy tak, aby se docílilo přirozeného tvaru. V případě hluboké mušle je nutno celý boltec přitáhnout stehem k hlavě. Uvedené techniky je nutno velmi časti kombinovat. Při operaci je možno rovněž vyřešit  prominující lalůčky. Při konzultaci  je  vždy nutné informovat lékaře o všech lécích, které dítě užívá.

Předoperační vyšetření

U operací v celkové anestézii je nutno tři dny před operací absolvovat předoperační vyšetření u dětského lékaře. Pokud se dítě dlouhodobě s ničím neléčí, není nutné absolvovat odběr krve ani jiná laboratorní vyšetření. U výkonů  v místním znecitlivění, není předoperační vyšetření nutné. 

Pooperační péče

Po operaci v celkové anestézii stráví malý pacient asi tři hodiny na dospávacím pokoji, kde již může být přítomen doprovod. Po zákroku v místním znecitlivění může jít dítě ihned domů. U děti, které mají chrupavku měkčí než dospělí, bávají většinou pooperační bolesti jen minimální a málokdy vyžadují podání analgetika. V časné pooperační době se nedoporučuje příliš velká fyzická aktivita.  Operované ucho je až do odstranění stehů (to je na dobu deseti až dvanácti dnů) kryté obvazem. Po tuto dobu není možno mýt dítěti hlavu. Po odstranění stehů je vhodné na další čtyři týdny nosit na noc elastickou čelenkou, která brání náhodnému poranění uší při spánku.

Komplikace

Komplikace  bývají u otoplastiky vzácné.  Mezi časné pooperační komplikace patří hematom neboli nahromadění krve v ráně. Dále se může objevit infekce v ráně případně může dojít k jejímu roztržení. Z pozdních komplikací to mohou  být změny citlivosti, selhání modelačních stehů s opětovným odtažením ucha od hlavy a rozvojem asymetrie, vznik  tužších a vystouplých jizev za uchem nebo vznik ostrých hran na chrupavce boltce.

 

 

 

 

 
tvorba internetových stránek