MUDr. Martin Kloud, plastická a estetická chirurgie -  zvětšení prsou, operace převislého břicha, operace očních víček, modelace prsou, operace nosu, operace odstálých boltců, zmenšení prsou, endoskopické operace pokleslého obočí, facelift, liposukce a další...

MUDr. Martin Kloud, plastická a estetická chirurgie -  zvětšení prsou, operace převislého břicha, operace očních víček, modelace prsou, operace nosu, operace odstálých boltců, zmenšení prsou, endoskopické operace pokleslého obočí, facelift, liposukce a další...

Zmenšení prsou

Redukční mammaplastika neboli zmenšení prsů je operace určená ženám, které si přejí zmenšit poprsí. Součástí výkonu je kromě zmenšení objemu prsů i úprava jejich tvaru a rovněž korekce často neadekvátně velkých dvorců.

Kdo je vhodnou kandidátkou ke zmenšení prsů?

Vhodnou kandidátkou k zmenšení prsů je každá žena s nadměrně velkými prsy, u které není prokázána závažná choroba prsní tkáně. Zmenšení prsů není vhodné provádět u žen, které kojí, či ukončily kojení v nedávné době. Kontraindikací k výkonu je také výrazná obezita. Pokud žena plánuje v nejbližších dvou letech otěhotnět, je rovněž rozumné operaci odložit.

Jak probíhá konzultace?

Při konzultaci se zjišťuje celkový zdravotní stav a případné kontraindikace výkonu. Jsou prodiskutovány představy ženy o velikosti prsů po operaci. Určí se, jaká technika operace bude při operaci použita a jaký bude výsledný rozsah jizev. Nejčastější používané techniky jsou: vertikální redukční mammaplastika s výslednými jizvami okolo dvorce a kolmo do podprsní rýhy (tvar lízátka), klasická redukční mammaplastika s jizvami okolo dvorce, kolmo do podprsní rýhy a v podprsní rýze (tvar kotvy), periareolární redukční mammaplastika s jizvami pouze okolo dvorce, dále sem patří technika s izolovanou jizvou okolo dvorce a v podprsní rýze či technika přenosu dvorce jako transplantátu. Nejvíce používané jsou první dva jmenované typy operací. Vždy je nutné informovat lékaře o všech lécích, které žena užívá. Zvláště se to týká léků ovlivňujících krevní srážlivost.

Nutná předoperační vyšetření

Kromě standardního předoperačního vyšetření, které provádí praktický lékař zhruba sedm až deset dní před výkonem je nutno rovněž podstoupit vyšetření mammologické, které spočívá v odebrání anamnézy, kde se zjišťuje případná rizikovost stran onemocnění prsní žlázy. Dále pak ve fyzikálním vyšetření pohledem a pohmatem, ultrazvukovém vyšetření prsů a v indikovaných případech i vyšetření na mammografu.

Hospitalizace

Zmenšovací operace prsů se provádí v celkové anestézii při hospitalizaci, jejíž délka většinou nepřekračuje dva pooperační dny. Před operací je provedena fotodokumentace a rozkreslení operačního plánu na tělo pacientky. Prevence tromboembolické nemoci aplikací injekčních preparátů a vybavením pacientky elastickými punčochami je samozřejmostí. Vlastní operace trvá okolo dvou a půl hodiny. Po zákroku stráví žena několik hodin na dospávacím pokoji a po stabilizaci stavu je převezena na standardní oddělení. První pooperační den dostane pacientka elastickou podprsenku. Drény se odstraňují první nebo druhý pooperační den. V případě nekomplikovaného průběhu a subjektivně dobrého stavu může být v té době propuštěna do domácího ošetřování.

Pooperační péče

Pooperační bolesti nebývají veliké a dobře reagují na běžná analgetika. V časné pooperační době se nedoporučuje příliš velká fyzická aktivita. Sprchování je možné po třech až pěti dnech. Elastická podprsenka se nosí čtyři až šest týdnů. Ústup otoků a formování prsů po operaci trvá několik týdnů až měsíců. Po šesti týdnech bývá stav již ve většině případů plně stabilizovaný a poté již nejsou třeba žádná omezení. Významnou součástí pooperačního režimu je péče o jizvy. Po odstranění stehů se provádí promazávání a masáže jizev, případně se přikládají silikonové plátky pro jejich rychlejší vyzrávání. Žena po zmenšovací operaci prsů by měla pravidelně docházet na kontroly ke svému operatérovi a to i v případě plné spokojenosti s výsledkem operace a zcela nekomplikovaného průběhu.

Komplikace

Komplikace u redukční mammaplastiky nejsou úplně vzácné. Mezi časné pooperační komplikace patří hematom neboli nahromadění krve v ráně. Malé množství krve nevadí. Co neodvede drén, se spontánně vstřebá a není třeba operativně zasahovat. U větších hematomů je nutné ránu zrevidovat, krev odstranit a případně ošetřit zdroj krvácení. Z pozdějších komplikací je nutno jmenovat prodloužené hojení ran, které se může projevit rozestupem rány, okrajovou ztrátou kůže zvláště pod prsem u klasické techniky. Vystupňovanou komplikací při hojení je vznik tukových nekroz - tuhých, někdy bolestivých uzlů v prsu způsobených nedokrevností tukové tkáně. Menší nekrozy se mohou během několika měsíců spontánně upravit. Při větším rozsahu bývá náprava možná jen chirurgickou cestou. Nejobávanější komplikací, naštěstí poměrně vzácnou, je odumření dvorce s nutností jeho následné rekonstrukce. Mezi další možné komplikace patří změny citlivosti prsu a zvláště pak dvorce po operaci. V drtivé většině případů jsou tyto změny dočasné a plně ustupují během několika týdnů až měsíců. V některých případech však může být změna citlivosti trvalá. V zásadě platí, že čím větší jsou prsy před operací a čím větší se provede redukce, tím větší pravděpodobnost komplikací lze očekávat. Sem patří i různé stupně asymetrie po výkonu a případný vznik hypertrofických jizev (široké tuhé jizvy vystupující nad úroveň kůže).

Chcete více informací o zmenšení prsů? Zeptejte se nás!

 
tvorba internetových stránek